Figurforming etter vekttap

Personer som har gjennomgått en voldsom vektnedgang opplever ofte at et av resultatene av vektnedgangen er mye overflødig hud. Denne huden kan variere fra å bare være til sjenanse til å påføre daglige smerter for den enkelte.sizeist-weight-loss-bias

Mange som opplever å ha overflødig hud etter vektnedgang sliter med at denne huden både gnisser, og medfører fukt og lukt. Både gnissingen og fukten kan igjen forårsake sår og smerter. Per i dag er det kun mageplastikk etter vektnedgang som er dekket av folkehelsetrygden, mens hudplastikk av alle andre kroppsdeler må dekkes av den enkeltes egen lommebok.

Når en person gjennomgår figurforming etter vekttap, så fjerner man først og fremst det overflødige hud- og fettvevet. Som en forsikring mot komplikasjoner har mange plastikkirurger krav om at man skal ha vært stabilt nede på den samme vekten i ett til to år, og generelt er det ikke ønskelig å gjennomføre store kosmetiske inngrep på personer med BMI over 26. Det fordi jo større overvekt man har, jo større fare for komplikasjoner under inngrepet er det. Hudplastikk utført for å forme figuren etter vekttap medfører veldig lite ytterligere vekttap, og kan ikke ses på som en slankemetode.

Hvor mye hud, og tilhørende fettvev, som må fjernes varierer fra person til person, og det avgjør også hvordan inngrepet utføres. Det såkalte hudoverskuddet avgjør hvor mange og hvilke typer snitt kirurgen må legge, og også hvor lenge pasienten må være under narkose. Uansett inngrep må man regne med arrdannelse, selv om kirurgene som oftest er påpasselige med å legge snittene slik at de kan dekkes til med klær.

Omfanget av inngrepene varierer fra person til person, men det vanligste er å starte med bukplastikken, for deretter å ta kroppsdel for kroppsdel med tre måneders mellomrom. På den måten unngår man at det blir for stor påkjenning for kroppen, og man kan lettere se hva som er nødvendig for at kroppen skal få et normalt utseende.

Takk til Aleris Colosseum Plastikkirurgi for informasjon.

Leave a Reply