Rekonstruksjon

Rekonstruksjon er et samlebegrep for plastisk kirurgi som sikter på å rette opp medfødte misdannelser, så vel som rekonstruksjon etter fjerning av vev etter behandling for kreft, eller etter infeksjon eller skade. Det innebærer også hudbehandling etter hud- og føflekkreft, brannskader, eller andre såkalte bløtdelsskader eller infeksjon eller skader. Ved rekonstruksjon, som nevnt, så faller dette innunder det offentlige helsevesenet med altwhat-is-cosmetic-surgery det innebærer, hvilket gjør at det ikke anses som kosmetisk kirurgi pasienten må bekoste selv.

Noen av de vanligere rekonstruksjonene er leppe-, kjeve- og ganespalting, både hos barn og voksne. Årlig blir omtrent 120 barn i Norge født med denne type misdannelse, av varierende grad. Rekonstruksjonen kan bestå av alt fra lukking av leppespalte, med konstruksjon av nesegulv og oppretting av nese, til bentransplantasjon for kjevespalte, hvor man benytter litt ben fra hoftekammen for å fylle ut spalten i kjeven. Hvordan og når det utføres avhenger av graden og deretter barnets alder – noen av behandlingene kan ikke utføres før barnet har nådd en viss alder.

Annen vanlig rekonstruksjonskirurgi omfatter brannskadebehandling. Målet med brannskadebehandling er å gjenopprette normalfunksjon for den skadde, og behandlingen varierer selvfølgelig utfra omfanget av brannskaden. I noen tilfeller kan det være nødvendig med hud-transplantasjon. Hud-transplantasjon innebærer at man flytter frisk hud fra et område av kroppen, til det området som har manglende hud – dette innebærer at pasienten vil oppleve smerter både fra området som er transplantert, og der huden er hentet fra, ofte lår eller rumpe. En forutsetning for at man skal kunne transplantere hud er at ikke ben, sener eller nerver er blottlagte. Da må det i stedet utføres en såkalt lapplastikk, hvor man transplanterer huden med det omkringliggende vevet, som muskelen, eller bare muskel. Lapplastikk benyttes ofte ved rekonstruksjon av bryst etter brystkreft, eller etter annen kreftkirurgi, hvor ben, sener, eller nerver, er blottlagt.

Leave a Reply